Vår innergård

Borrets Samfällighetsförening består av tre medlemmar, Brf. Hälsan 1, Kvarnen och Troed.

Samfällighetsföreningen har att förvalta den gemensamma egendomen för Brf. Hälsan 1, Brf. Kvarnen och Brf. Troed.

Gemensamhetsanläggningen består av grönytor, gångar inkl. plattläggning, portvalv i markplan, belysning inkl. ledningar och tillbehör, garage, undercentral, soprum, mätare för fjärrvärme- och vattenförbrukning samt utrymme för tvätt- och torkrum samt förenings/övernattningslokal.

Gården

Fastighetsskötsel av gemensamhetsanläggningen sköts av Riksbyggen enligt avtalad skötselplan.

Alla åtgärder utöver denna debiteras föreningarna via Borret.

Därför måste var och en vinnlägga sig om att inte skräpa ner. Hjälp till att hålla rent.

Cyklar

Cyklar ska ställas i befintliga cykelställ eller i cykelförråden i respektive förening.​